Ερώτηση: Ανώνυμη εταιρεία απασχολεί περιστασιακά εργαζόμενη σε προώθηση προϊόντων και την αμείβει με εργόσημο. Επίσης ατομική αγροτική επιχείρηση απασχολεί εργάτη γης για όλο το χρόνο και τον αμείβει με εργόσημο. Οι ημέρες και ώρες εργασίας δεν είναι καθορισμένες σε καμία περίπτωση. Πείτε μου τις υποχρεώσεις των ανωτέρω εταιρειών ως προς τον πίνακα προσωπικού, πρόσληψη και σύμβαση εργασίας. 

Απάντηση: Οι ρυθμίσεις περί εργοσήμου δεν καταργούν υφιστάμενες ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Οι εν λόγω απασχολούμενοι θα πρέπει να δηλωθούν στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ της Επιθεώρησης Εργασίας.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμα και στην περίπτωση της ασφάλισης με εργόσημο τηρούνται όλα τα στοιχεία της εργατικής νομοθεσίας (πρόσληψη, πίνακας προσωπικού, αποχώρηση).

Για τις περιπτώσεις εργοδοτών που αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης στο ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω μη απογραφής τους στο ΙΚΑ ή απογραφής στο ΙΚΑ χωρίς ΑΦΜ συνεχίζεται η διαδικασία κατάθεσης των εντύπων του άρθρου 2 της παρούσης, ισχυουσών των προθεσμιών και της διαδικασίας που αφορούν τη χειρόγραφη υποβολή, με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό του ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(άρθρο 9, ΥΑ 29502/85/1.9.2014)

Πηγή : e-forologia.gr