Τα βασικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης των 120 δόσεων προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. 

1. Υπάγονται στη ρύθμιση οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του 2018

2. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και ποσά που έχουν ρυθμιστεί με την πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων. Δεν μπορούν, όμως, να υπαχθούν οφειλές οι οποίες έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων του 2015 η οποία παραμένει ενεργή

3. Οι οφειλές των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις ενώ των νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 30 μηνιαίες δόσεις

4. Ο ελάχιστος αριθμός των δόσεων είναι 18 και ο μέγιστος οι 120

5. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι 30 ευρώ

6. Προϋπόθεση ένταξης στη ρύθμιση είναι να έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 5 ετών.