Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 180036/952/2017 απόφαση καθορίστηκε το ύψος του τέλους πλαστικής σακούλας από 1/1/2018 στα 0,03€ +Φ.Π.Α. ενώ από 1/1/2019 αυξάνεται στα  0,07€ +Φ.Π.Α. 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμόσουν τα συστήματά τους ώστε από 1/1/2019 να χρεώνουν την πλαστική σακούλα στη νέα της τιμή.

 Κατεβάστε από ΕΔΩ ένα νέο πρότυπο πινακίδας