Blog – Full Width

by

Φορολογία εισοδημάτων Φυσικών προσώπων 2020

Οι ετήσιες προσωπικές και οικογενειακές δαπάνες πρέπει να έχουν εξοφληθεί με κάρτα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής σε ποσοστό ίσο με το 30% των εισοδημάτων τους

1.Η διάταξη: (άρθρο 7 του νόμου 4646/2019)

Όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή ακίνητα πρέπει από το 2020 να εξοφλούν με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας έως 30% των ετήσιων πραγματικών εισοδημάτων τους με ανώτατο όριο τις 20.000 ευρώ

2.Ποιους αφορά

Φυσικά πρόσωπα: (όχι εταιρείες)

Α. Μισθωτούς

Β. Συνταξιούχους

Γ. επιχειρηματίες

Δ. Αγρότες

Ε. Εισοδηματίες ακίνητων

3.Ποια εισοδήματα προσμετρούνται για τον υπολογισμό του 30%

Οι  συνολικές καθαρές ετήσιες απολαβές που προέρχονται  από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ενοίκια ακινήτων,

Επιπλέον, στο εισόδημα από μισθωτή εργασία που θα λαμβάνεται υπόψη θα περιλαμβάνονται και αφορολόγητα ποσά επιδομάτων και άλλων παροχών, όπως π.χ. το επίδομα επικίνδυνης εργασίας, το οικογενειακό επίδομα που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ και το επίδομα στέγασης

Δεν θα περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος και θα αφαιρούνται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και το ποσό της διατροφής που δίδεται από τον φορολογούμενο στον/στην διαζευγμένο/-η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή/και σε εξαρτώμενο τέκνο του, εφόσον αυτό καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Δεν περιλαμβάνονται επίσης τα εισοδήματα που προέρχονται από τόκους καταθέσεων, εντόκων γραμματίων, ομολόγων και ρέπος ή από κέρδη λόγω επενδύσεων σε μετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Τέλος δεν λαμβάνονται υπόψη τα τεκμαρτά εισοδήματα προσδιοριζόμενα με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

4.Ποια μέσα πληρωμής είναι αποδεκτά

Όλα τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες ή  άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (προπληρωμένες κάρτες, πληρωμές μέσω e-banking κ.λπ.).

5.Τι γίνεται εάν δεν καλυφτεί το 30% του εισοδήματος

Σε κάθε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσοστού, το ακάλυπτο ποσό θα φορολογείται με συντελεστή 22%.

(Π.χ. Eτήσιο ατομικό εισόδημα 10.000 ευρώ. To απαιτούμενο ποσό δαπανών έτους 2020 ανέρχεται σε 3.000 ευρώ (30% των 10.000 ευρώ). Αν ο φορολογούμενος πραγματοποιήσει συνολικό ποσό δαπανών 1.000 ευρώ, τότε θα χρεωθεί με επιπλέον φόρο 22% επί της «ακάλυπτης» διαφοράς των 2.000 ευρώ, δλδ θα καταβάλει επιπλέον φόρο 440 ευρώ (2.000 ευρώ Χ 22%).

6.Ειδικές περιπτώσεις

Α. Για τους φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 66.667 ευρώ προβλέπεται ανώτατο όριο 20.000 ευρώ στο ποσό των δαπανών που θα πρέπει να πραγματοποιούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δλδ αρκεί να καλύψουν ποσό δαπανών 20.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστά χαμηλότερα του 30%.άνω των 66.667

Β. Όσοι φορολογούμενοι  έχουν πραγματοποιήσει το 2020 δαπάνες για πληρωμές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, για τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων και για ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν αθροιστικά το 60% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος θα πρέπει να καλύψουν ποσοστό 20% του ετήσιου εισοδήματος για δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Προϋπόθεση όμως για να ισχύσει το μειωμένο ποσοστό 20% είναι οι δαπάνες για φόρους, δάνεια και ενοίκια να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Γ. Σε κάθε φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο τραπεζικός λογαριασμός, το απαιτούμενο όριο δαπανών  περιορίζεται στις 5.000 ευρώ.

7.Ποιοι εξαιρούνται πλήρως

α) Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω.
β) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
γ) Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
δ) Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
ε) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.
στ) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
ζ) Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
η) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
θ) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
ι) Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
ια) Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
ιβ) Οι φυλακισμένοι.

Όλοι οι παραπάνω δεν θα οφείλουν καν να συγκεντρώσουν και να διαφυλάξουν ούτε χάρτινες αποδείξεις δαπανών

8.Ποιες δαπάνες θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του 30%

Θα αναγνωρίζονται δαπάνες που αφορούν σε αγαθά και υπηρεσίες των παρακάτω κατηγοριών:

* Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά: Ψωμί, δημητριακά, ρύζι, ζυμαρικά, κρέας, ψάρια, αλλαντικά, γαλακτοκομικά, έλαια, φρούτα, λαχανικά, σοκολάτες, γλυκά, παγωτά, χυμοί, νερό, αναψυκτικά κ.λπ.

* Αλκοολούχα ποτά και καπνός: Αλκοολούχα, οινοπνευματώδη ποτά, κρασιά, μπίρες, καπνός, τσιγάρα, πούρα, πουράκια.

* Ένδυση και υπόδηση: Υφάσματα, ενδύματα, καθαρισμός και μεταποίηση ενδυμάτων, παπούτσια, επιδιορθώσεις υποδημάτων.

* Στέγαση: Ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, φυσικό αέριο, υγραέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, αποχέτευση, κοινόχρηστα, δημοτικά τέλη, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, εργασίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ελαιοχρωματιστή κ.λπ., υπηρεσίες για τη συντήρηση πολυκατοικιών. Περιλαμβάνονται δηλαδή όλες οι δαπάνες για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων καθώς και όλα τα έξοδα επισκευής και συντήρησης κατοικιών.

* Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες: Έπιπλα, διακοσμητικά είδη, έπιπλα κήπου, φωτιστικά, χαλιά, μοκέτες, κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα, οικιακές συσκευές, ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες, κλιματιστικά, συσκευές θέρμανσης, εργαλεία, υπηρεσίες καθαρισμού, είδη καθαρισμού κ.ά., καθώς και επισκευές όλων αυτών των ειδών.

* Μεταφορές: Ποδήλατα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα, λιπαντικά, μίσθωση γκαράζ και χώρων στάθμευσης, μαθήματα οδήγησης, εισιτήρια τρένων, λεωφορείων, ταξί, αεροπλάνων και πλοίων.

* Επικοινωνίες: Κινητή και σταθερή τηλεφωνία, σύνδεση Internet, ταχυδρομικές υπηρεσίες.

* Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες: Υπολογιστές, κάμερες, μουσικά όργανα, άνθη, κατοικίδια ζώα, αθλητικές δραστηριότητες, θέατρα, κινηματογράφοι, συναυλίες, μουσεία, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, πακέτα διακοπών.

* Εκπαίδευση: Δίδακτρα για προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

* Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια, κυλικεία.

* Υγεία: Έξοδα ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης (πληρωμές για αμοιβές γιατρών κατόπιν επισκέψεων, έξοδα για νοσήλια, εξετάσεις σε διαγνωστικά κέντρα, φάρμακα, φαρμακευτικά είδη κ.λπ.). Περιλαμβάνονται επίσης: φακοί επαφής και υγρά καθαρισμού, τεστ εγκυμοσύνης, προφυλακτικά, οινόπνευμα καθαρό, ιατρικά προϊόντα, γυαλιά μυωπίας, πατερίτσες, πιεσόμετρα, ζώνες παθήσεων, θεραπευτικές συσκευές και εξοπλισμός, οδοντιατρικές υπηρεσίες (σφράγισμα, λεύκανση, καθαρισμός δοντιών, τοποθέτηση θήκης), μικροβιολογικές εξετάσεις, υπηρεσίες φυσιοθεραπείας κ.ά.

* Άλλα αγαθά και υπηρεσίες: Κουρεία, κομμωτήρια, κοσμήματα, ρολόγια, είδη για μωρά, οίκοι ευγηρίας και ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, υπηρεσίες για βοήθεια στο σπίτι, ασφάλιστρα κατοικίας, ασφάλιστρα ζωής και υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων

.Εξαιρούνται οι πληρωμές για ενοίκια, δάνεια, φόρους και τέλη υπέρ του Δημοσίου, καθώς και οι δαπάνες για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, δικύκλων (πλην ποδηλάτων), σκαφών, αεροπλάνων, αεροσκαφών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κ.λπ.)

9.Ειδική επισήμανση

Οι φορολογούμενοι και κυρίως οι επαγγελματίες που έχουν δηλώσει στην τράπεζα και στη Δ.Ο.Υ. κάποιον τραπεζικό λογαριασμό ως «επαγγελματικό» πρέπει να γνωρίζουν ότι οι προσωπικές δαπάνες που η εξόφληση τους έγινε μέσω αυτού του επαγγελματικού λογαριασμού, δεν αποστέλλονται από την τράπεζα στο αυτόματο σύστημα  του TAXIS που υπολογίζει το ποσοστό του 30% και ενδεχομένως να μη γίνουν δεκτές. Γιαυτό όσο είναι καιρός να απευθυνθούν στην τράπεζά τους για να γίνουν οι σχετικές αλλαγές στον επαγγελματικό λογσμο για να μη χάσουν αυτό το δικαίωμα.  

by

Τα νέα μέτρα στήριξης σε πρακτικό πίνακα

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφουμε όσο πρακτικά γίνεται τα μέτρα, για να έχουμε μία πρώτη γνώση που αφορά το συνεχιζόμενο φόρτο ενημέρωσης

1ονΠροσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας:Σε όλη την επικράτεια,Με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, (δείτε εδώ την λίστα) αποζημίωση ειδικού σκοπού, 534 ευρώ (αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή),Πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού μισθού από τον κρατικό προϋπολογισμό, αναλογικά για τις ημέρες αναστολήςΓια τις επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής: αναστέλλεται υποχρεωτικά η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων.Οι απολύσεις είναι άκυρες για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή.Υποχρέωση διατήρησης του ίδιου αριθμού εργαζομένων, για ισόχρονο διάστημα μετά την άρση της αναστολής
2ονΑναστολή καταβολής του ΦΠΑ πληρωτέου τον μήνα Νοέμβριο, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021:Αφορά τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής,Η οφειλή θα αποπληρωθεί σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο ή 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, από τον Μάιο του 2021 και έπειτα.
3ονΑναστέλλεται η πληρωμή των δόσεων σε ρυθμισμένες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, που είναι πληρωτέες τον μήνα Νοέμβριο.Αφορά τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχήςΗ αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης.
4ονΓια τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή ανά την επικράτεια:αναστέλλεται (δυνατότητα) η πληρωμή των δόσεων σε ρυθμισμένες φορολογικές οφειλές, που είναι πληρωτέες τον μήνα Νοέμβριο,η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης.
5ονΑναστολή δόσεων τραπεζικών δανείων έως το τέλος του έτους:αφορά τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου,θα γίνει σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών
6ονΕπεκτείνονται κατά δύο μήνες όλα τα επιδόματα ανεργίας:είτε έληξαν είτε λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο,
7ονΤηλεργασία ανά την επικράτεια σε τουλάχιστον 50% του προσωπικού:και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα,εξαίρεση στις δραστηριότητες που υπάρχει αντικειμενική αδυναμία τηλεργασίας,ευελιξία προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην εργασία τους, με αντίστοιχη προσαρμογή του ωραρίου τους για τις περιοχές αυξημένου κινδύνου. (επεκτείνεται δηλαδή το μέτρο της υποχρεωτικής εφαρμογής)
8ον8α. Μείωση ενοικίου κατά 40% επαγγελματικής μίσθωσης:αφορά επιχειρήσεις στη ζώνη «Αυξημένου Κινδύνου»,για τουλάχιστον 14 ημέρες εντός του μηνός και πλήττονται σημαντικά (σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου)η μείωση θα ισχύσει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας,αλλά και για τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους, ανά την επικράτεια.

8β. Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο επίπεδο «Επιτήρησης»:ισχύει η προαιρετική μείωση ενοικίου, σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου.

8γ. Ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές και τους ανωτέρω εργαζόμενους:Θα συμψηφίζεται το 1/3 της ζημίας τους με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
9ονΧορηγείται Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 και Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5:η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 θα χορηγηθεί, ενισχυμένη, τον μήνα Νοέμβριο, με βάση την πτώση τζίρου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου,θα χορηγηθεί και 5η Επιστρεπτέα Προκαταβολή τον μήνα Δεκέμβριο, με βάση την πτώση τζίρου και του Νοεμβρίου,Και στις 2 καινούργιες Επιστρεπτέες Προκαταβολές, το 50% της κάθε ενίσχυσης δεν επιστρέφεται.Προσοχή: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πλέον όλες οι ατομικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν απασχολούν εργαζομένους ή έχουν ταμειακή μηχανή, υπό τηνπροϋπόθεση ότι παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% και έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ.Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει ή κλείνουν με κρατική εντολή τον Οκτώβριο και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου τους, εφόσον έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ.Δικαίωμα συμμετοχής και οι νέες επιχειρήσεις:Οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους με βάση τον μαθηματικό τύπο, θα λάβουν σταθερό ποσό:1.000 ευρώ στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 καιέως 1.000 ευρώ στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5,Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 1.000 ευρώ.

Προσοχή: Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί ή θα ανασταλεί η λειτουργία τους με κρατική εντολή τον Οκτώβριο και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, θα λάβουν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4:οι μεν ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους σταθερό ποσό 2.000 ευρώ ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου,για τις δε υπόλοιπες επιχειρήσεις ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 2.000 ευρώ.


e-forologia.gr

by

Αναστολή καταβολής ΦΠΑ Οκτωβρίου. Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Με την Α.1236/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-03-2020 ΠΝΠ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. υπό προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 30-04-2021, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 01-10-2020 έως 30-10-2020, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30-10-2020 για τις επιχειρήσεις που σωρευτικά έχουν:

α) ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-03-2020 από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020 και

β) έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.64450/11-10-2020 (Β΄ 4484) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, β) τα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. –κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης τους– ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του αμέσως παραπάνω νόμου.

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης καθώς και τον Πίνακα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται εδώ.

by

ΑΑΔΕ: Νέα παράταση της προθεσμίας για την απόσυρση των ταμειακών μηχανών

Έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 παρατείνεται η προθεσμία για την απόσυρση των ταμειακών μηχανών που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕΕ αλλά και η προθεσμία για την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών των ΦΗΜ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αρχή.

Πρόκειται για την τέταρτη παράταση που δίνει η ΑΑΔΕ για την απόσυρση των ταμειακών μηχανών καθώς αρχικά η προθεσμία έληγε στις 31 Μαΐου 2020, μετά στις 31 Ιουλίου 2020 και μετά στις 31 Οκτωβρίου.

“Η παράταση των προθεσμιών κρίθηκε απαραίτητη, λόγω τόσο των συνθηκών της πανδημίας, όσο και για να εναρμονιστεί η προθεσμία με τον χρόνο έναρξης της υποχρεωτικής διαβίβασης στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών βιβλίων – myDATA. Με την ολοκλήρωση του πλάνου απόσυρσης ή αναβάθμισης, το σύνολο των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων θα είναι σε θέση να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ. Διευκρινίζεται ότι η ειδική προθεσμία, που έθεσε ο ν. 4174/2013 για απόσυρση χωρίς κυρώσεις παλαιότερων μοντέλων ΦΗΜ, που έπρεπε να είχαν ήδη αποσυρθεί βάσει της ΠΟΛ.1196/2017, δεν αλλάζει και παραμένει η 30ή Νοεμβρίου 2020”, προστίθεται σε σχετική ανακοίνωση. Σημειώνεται ότι εάν οι επιχειρήσεις δεν αλλάξουν την παλιά τους ταμειακή μηχανή, τότε θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.

by

Πώληση κάτω του κόστους – Φορολογικές συνέπειες

Μερικά από τα κριτήρια με βάση τα οποία μπορεί να επιλεγεί μία επιχείρηση για φορολογικό έλεγχο είναι οι συνεχείς και μεγάλες  διακυμάνσεις του τζίρου της ανά χρονιά, οι συνεχείς ζημίες, αλλά και η πώληση εμπορευμάτων σε τιμή κάτω του κόστους.

Καταρχάς, δεν αναγνωρίζεται φορολογικά η ζημία που προκύπτει από πωλήσεις εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους, είτε σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες είτε σε τρίτες εταιρείες (πελάτες της). Παλαιότερα, ίσχυε ειδική διάταξη για τις πωλήσεις κάτω του κόστους (άρθρο 24 του ν. 2941/2001), η οποία όμως με το άρθρο 24 του ν. 4072/2012 καταργήθηκε. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι κανόνες περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Κατά καιρούς δε έχουν εκδοθεί και ισχύουν αποφάσεις που ρυθμίζουν τον ανταγωνισμό από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όμως δεν αγγίζουν το φορολογικό κομμάτι της πώλησης κάτω του κόστους.

Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατόν να πωλούνται εμπορεύματα σε τιμές κάτω του κόστους, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που το δικαιολογούν, όπως εταιρείες που βρίσκονται σε εκκαθάριση. Η εταιρεία, όμως, θα πρέπει να αποδείξει στις φορολογικές αρχές ότι η πώληση των συγκεκριμένων εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους δικαιολογείται για επιχειρηματικούς λόγους. Το ίδιο καθεστώς ισχύει και για δαπάνες τις οποίες η εταιρεία επαναχρεώνει είτε σε συνδεμένες ή σε τρίτες επιχειρήσεις, πελάτες της (Απόφαση ΔΕΑΦ Β 1111174 ΕΞ 2017).

Ιδιαίτερα, όμως, ελέγχονται τέτοιου είδους συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 50 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) και το άρθρο 21 του ΚΦΔ (Ν.4174/2013) για ενδεχόμενη υποτιμολόγηση που αποσκοπεί στη μεταφορά κέρδους από μία επιχείρηση σε μία συνδεδεμένη, πρακτική που συνιστά  τεχνητή διευθέτηση στα πλαίσια ενδοομιλικών συναλλαγών.

Σχετικά με το θέμα της πώλησης κάτω του κόστους έχει πάρει θέση και η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ Αθήνας 4976/2018).

Μία ιδιαίτερη περίπτωση που εντάσσεται στην ίδια συλλογιστική είναι και τα τεκμαρτά μισθώματα. Υπό το καθεστώς του προϊσχύοντος ΚΦΕ (ν. 2238/1994), που έχει αντικατασταθεί από 1.1.2014 από τον ν. 4172/2013, ίσχυε το ελάχιστο τεκμαρτό μίσθωμα του 3,5 % της αξίας του ακινήτου (άρθρο 22 ν. 2238/1994). Στα πλαίσια αυτής της διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1494/2020 απόφαση της ΔΕΔ Αθήνας που καταλόγισε φόρους από διαφορές εσόδων για την ελεγχόμενη εταιρεία ιδιοκτησίας ακινήτου με βάση το ελάχιστο τεκμαρτό μίσθωμα. Υπό τον ισχύοντα ΚΦΕ (ν. 4172/2013) το ελάχιστο τεκμαρτό μίσθωμά έχει καταργηθεί, ωστόσο ισχύει το άρθρο 39 παρ. 2 εδ. β’, με βάση το οποίο ορίζεται ότι «το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου». Ο κανόνας αυτός πράγματι ρητά  ισχύει για την ιδιοχρησιμοποίηση και τη δωρεάν παραχώρηση, όμως, πιστεύουμε ότι αποτελεί και ένα κριτήριο για τον υπολογισμό των μισθωμάτων στα πλαίσια φορολογικού ελέγχου, όπου προκύπτει συμφωνηθέν μίσθωμα είναι πολύ χαμηλότερο ή πολύ υψηλότερο από το ποσοστό αυτό. Συνεπώς, το 3% θα αποτελέσει έναν δείκτη με βάση τον οποίο τα ελεγκτικά όργανα δύνανται να επαναπροσδιορίσουν τα μισθώματα και άρα τη διαφεύγουσα φορολογητέα ύλη, δεδομένου ότι με βάση αυτό προσδιορίζεται εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση, πόσω μάλλον δε από ενοικίαση. Επισημαίνουμε ότι το ποσοστό αυτό δεν αφορά καταρχήν τις ενδοομιλικές συναλλαγές, όπου η τεκμηρίωση της αρχής των ίσων αποστάσεων στηρίζεται σε συγκριτικά στοιχεία.

Βλέπουμε, λοιπόν, με βάση τα ανωτέρω, ότι οι φορολογικές αρχές δύνανται να αξιοποιούν ορισμένους δείκτες για τον διορθωτικό προσδιορισμό των εσόδων μίας εταιρείας. Η προσέγγιση αυτή εδράζεται στον γενικό κανόνα της απαγόρευσης των καταχρήσεων, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 38 του ΚΦΔ, με βάση το οποίο ορίζεται ότι «Κατά τον προσδιορισμό του φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων οι οποίες, έχοντας συσταθεί με κύριο σκοπό ή με έναν από τους κύριους σκοπούς την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό των εφαρμοστέων φορολογικών διατάξεων, δεν είναι γνήσιες, συνεκτιμωμένων όλων των σχετικών στοιχείων και περιστάσεων».

Πηγή: ARTION Α.Ε. © Copyright 2020 | https://www.artion.gr

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ, ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ:      “ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ-“Παραδοσιακές” και “Έμμεσες” Μέθοδοι Ελέγχου – Θεωρία και Πράξη”.  Συγγραφείς: Γ.Δαλιάνης & Κ.Νιφορόπουλος και η συγγραφική ομάδα της  ARTION (Γ. Αρτσίτας & Ν. Χατζοπούλου).


by

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στη Δυτική Μακεδονία”

Η Δράση αφορά την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 και τη διασφάλιση της βιωσιμότητά των επιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός της Δράσης: Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας δαπάνης της
Δράσης ανέρχεται σε 10.000.000€.

Δικαιούχοι της Δράσης:
Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
* Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
* Να έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019
εμπρόθεσμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία.
* Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα
μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον
οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την
ημέρα υποβολής της πρότασης.
* Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους (ετήσιες μονάδες
εργασίας).
* Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019ή εφόσον ήταν προβληματικές
31/12/2019 να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης.

Δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων καθώς και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε επιλέξιμες και μη δραστηριότητες πρέπει να διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο των σημείων 22 στοιχείο α)
και 23 στοιχείο α), του C(2020) 1863 final / 19-3-2020 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION «Temporary Framework for state aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak»και δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου συνολικού
ποσού ύψους 800 000 EUR ανά “δεδομένη επιχείρηση”.

Δημόσια χρηματοδότηση
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της
επιχείρησης που έγιναν το 2019, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο Ε3 της επιχείρησης, με
ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00 € και μέγιστο τα 40.000,00€. Τα ποσά επί των
οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:
* των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
* των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
* του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση(πλην
αυτών που καταβλήθηκαν για Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
* του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε
Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
* των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων (πλην αυτών που αφορούν Αγροτικές-Βιολογικές
δραστηριότητες)
Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€.

Χρονοδιάγραμμα:

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα
αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021 στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης, ποσά τα οποία αθροιστικά ΔΕΝ θα υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2022 και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό. Ωστόσο το συνολικό αίτημα ελέγχου υποβάλλεται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021.

*Υποχρέωση: Η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της
αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά την ίδια ημερομηνία του προηγούμενου έτους. Ειδικά για όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτημα καταβολής (πληρωμής) τον Μάρτιο του 2021 π.χ. 15/3/2021 τότε θα πρέπει στις 28/2/2021 να απασχολούσαν τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν κατά τις 29/2/2020.

Ηλεκτρονική Υποβολή:
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
02/10/2020 έως 26/10/2020

  Ολοκληρωμένες λύσεις για επιχειρήσεις και ιδιώτες με υπευθυνότητα και αξιοπιστία

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Δ. Μανέντη & Τακιατζήδων, 50100, Κοζάνη

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  24610 - 41845

  ΦΑΞ

  24610 - 28846

  EMAIL

  [email protected]