Blog – Full Width

από

Αγρότες : Παγίδες στην αποχώρηση από το καθεστώς βιβλίων

Εχει παρέλθει ήδη το πρώτο 10ήμερο και παρ’ όλα ταύτα, όχι μόνο δεν έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες των μετατάξεων, αλλά ούτε καν έχουμε οριστικοποιήσει ποιοι υποχρεούνται και ποιοι όχι να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς.

Τα κριτήρια ένταξης, τουλάχιστον όσον αφορά τα όρια, παραμένουν τα ίδια: θα πρέπει να έχει κάποιος τζίρο άνω των 15.000€ ή να έχει εισπράξει επιδοτήσεις εντός του προηγούμενου έτους άνω των 5.000€.

Αλλαγές

Για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς λαμβάνονται υπόψη όλες οι επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν εντός του 2016, ανεξάρτητα ποιο έτος αφορούν.

Διαδικασίες που απαιτούνται για τη μετάταξη:

• Ελέγχουμε στο σύστημα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ τις εισπραχθείσες επιδοτήσεις.

• Μπαίνουμε σε κάθε έτος ξεχωριστά και τσεκάρουμε τις ημερομηνίες πληρωμής των επιδοτήσεων, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε σε μία εκτύπωση όλες τις εισπραχθείσες επιδοτήσεις όλων των ετών.

• Εφόσον η άθροισή τους υπερβαίνει τις 5.000€, ετοιμάζουμε το έντυπο Μ2 και το προσκομίζουμε στο τμήμα μητρώου της Δ.Ο.Υ.

• Το σύνολο των εισπραχθεισών επιδοτήσεων είναι το μέτρο σύμφωνα με το οποίο η μετάταξη θα είναι προαιρετική ή υποχρεωτική. • Αρα, για κάποιον ο οποίος μετατάσσεται στο κανονικό καθεστώς, στην πιθανή ερώτηση του Μητρώου, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τεκμηριώσουμε την υποχρεωτική μετάταξη, προκειμένου να αποφύγουμε την παραμονή υποχρεωτικά για τρία (3) έτη).

 

Για τη μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς, το κριτήριο παραμένει το ίδιο όσον αφορά τις επιδοτήσεις. Εφόσον το σύνολο των εισπραχθεισών επιδοτήσεων εντός του 2016 είναι κάτω από τις 5.000€, μεταβαίνουμε στο τμήμα μητρώου της Δ.Ο.Υ. με το έντυπο Μ2 και προχωράμε στη μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς.

Ηδη τις πρώτες μέρες του έτους είχαμε κάποιες διαμάχες σε κάποιες Δ.Ο.Υ., όσον αφορά τον χρόνο και τον τρόπο μετάταξης.

Συνάδελφος επισκέφθηκε το Μητρώο σε κάποια Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας και ζήτησε να γίνει διακοπή εργασιών σε αγρότη του κανονικού καθεστώτος. Ο λόγος ήταν η απόφαση του αγρότη να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του στο παιδί του.

Το τμήμα μητρώου της Εφορίας αρνήθηκε να κάνει δεκτό το έντυπο Μ2, διότι «τα δικαιώματα τα κατέχει ακόμη και δεν τα έχει μεταβιβάσει, άρα δεν μπορεί να προχωρήσει στη διακοπή, ούτε καν στη μετάταξη». Αυτή ήταν η αιτιολογία του τμήματος.

Ο λογιστής λαμβάνει γνώση της υποχρέωσης ένταξης μόνο μέσα από το σύστημα πληρωμής επιδοτήσεων (www.iris.gov.gr), όταν αυτό μας επιτραπεί γιατί το σύστημα εξακολουθεί να έχει πρόβλημα και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό από κανέναν δικαιούχο.

Να επισημάνω στο σημείο αυτό μερικά πράγματα, για τα οποία έχει γίνει παρανόηση και δημιουργούνται προβλήματα ειδικά στις μετατάξεις.

Η ΠΟΛ.1024/17.01.14 το γράφει ξεκάθαρα: «Δεδομένου ότι η μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, εάν ο αγρότης έχει αποφασίσει τη μεταβίβασή τους, δεν υποχρεούται να τηρήσει βιβλία από 1.1.2014, με την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση αυτή θα πραγματοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας».

Η ΠΟΛ. 1201/16 σύμφωνα με την οποία γίνεται πλέον η ένταξη στο κανονικό καθεστώς έχει αλλάξει το είδος των επιδοτήσεων που λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη και τίποτε άλλο. Δηλαδή, έχει εισπράξει κάποιος επιδοτήσεις το 2016 συνολικού ύψους 7.000€. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1201 θα πρέπει να παραμείνει στο κανονικό καθεστώς. Εάν όμως προτίθεται να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του, τότε δεν είναι υποχρεωμένος να μπει στο κανονικό καθεστώς.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό αυτό από τα μητρώα των Δ.Ο.Υ., γιατί ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ελάχιστος και ο όγκος των μετατάξεων μεγάλος. Και δεν υπάρχει χρόνος για αντιπαραθέσεις οι οποίες δεν έχουν καν λόγο ύπαρξης.

 

Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός, πρόεδρος ΣΕΕΛΦΟ Καρδίτσας, μέλος ΓΣ ΠΟΦΕΕ, γ.γ. ΓΕΟΦΙΝ, οικονομικός επόπτης ΕΒΕ Καρδίτσας

 

ethnos.gr

από

Υποχρεούται ο εργοδότης στην χορήγηση Αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων (Αποδείξεων Μισθοδοσίας)

Με τη διάταξη του Ν.4254/2014 (Άρθρο πρώτο, Κεφαλ.Α, Υποπαρ.ΙΑ5) προβλέπεται η υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού, αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα ενώ σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφημένου συστήματος θα πρέπει να χορηγείται ανάλυση μισθοδοσίας.
Σε κάθε περίπτωση οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι κρατήσεις αυτών θα πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά.
Η παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης του εργοδότη συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του Ν.3996/2011, όπως ισχύει. Ο υπολογισμός του ύψους του επιβαλλόμενου προστίμου γίνεται σύμφωνα με την Υ.Α 2063/Δ1632/2011 Υπ. Εργασίας (κατηγοριοποίηση παραβάσεων).
Σημειώνουμε ότι η μη επίδειξη αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών των εργαζομένων για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο κατά τον έλεγχο που πραγματοποιούν τα όργανα του ΣΕΠΕ, αποτελεί ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α 27397/122/19.8.2013 Υπ. και Υφ. Εργασίας και τιμωρείται με πρόστιμο κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας που κυμαίνεται από 300 ευρώ έως 5000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται συνολικά στην επιχείρηση (υποκαταστήματα – εγκαταστάσεις).
Η ανωτέρω διάταξη που προβλέπει την υποχρέωση του εργοδότη για την χορήγηση των αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών των εργαζομένων, ορίζει ρητά ότι δεν απαιτείται η υπογραφή του εργαζόμενου ως αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού σημειώματος.
Θα πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να αποδεικνύεται ότι τα εκκαθαριστικά σημειώματα χορηγήθηκαν στον εργαζόμενο (εκδόθηκαν και παραδόθηκαν στον εργαζόμενο), ώστε ο εργαζόμενος να έλαβε γνώση αναλυτικά, σχετικά με τις αποδοχές που του καταβάλλονται.
Δεν αρκεί επομένως το γεγονός ότι απλά υπάρχουν κατά τον πιθανό έλεγχο αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα στον τόπο της επιχείρησης.
Επειδή η χορήγηση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη, το βάρος της απόδειξης ότι τα εκκαθαριστικά σημειώματα όντως παραδόθηκαν στον εργαζόμενο, βαρύνει τον εργοδότη.
Αν και δεν προβλέπεται να τεθεί η υπογραφή του εργαζόμενου στα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών, στην πράξη πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο στοιχείο και ως απόδειξη για την καταβολή των αποδοχών στον εργαζόμενο και για αυτό τον λόγο υπάρχει στα εκκαθαριστικά σημειώματα η ένδειξη της υπογραφής του εργαζόμενου για τις αποδοχές που έλαβε.

Ο σκοπός της υποχρέωσης χορήγησης στον μισθωτό των αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων είναι η διασφάλιση της διαφάνειας όσο αφορά το καθεστώς των αμοιβών που ακολουθεί μια επιχείρηση και η πλήρης ενημέρωση του εργαζόμενου σχετικά με την αμοιβή της εργασίας του (βασικός μισθός ,επιδόματα, ασφαλιστικές κρατήσεις κ.λ.π), για να αποφεύγονται προς τούτο οι αμφισβητήσεις, ως προς αν οι καταβαλλόμενες αποδοχές ανταποκρίνονται ή όχι στις δικαιούμενες αξιώσεις του εργαζόμενου από την παροχή εργασίας.

Για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση που ο εργαζόμενος παραλαμβάνει αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών σύμφωνα με τα οποία οι αποδοχές που του καταβάλλονται υπολείπονται από αυτές που έχουν συμφωνηθεί σύμφωνα με την ατομική σύμβαση εργασίας, ο δε εργαζόμενος παραλαμβάνοντας αυτά τακτικά, λαμβάνει γνώση των αποδοχών που του καταβάλλονται και δεν εναντιώνεται για τις λιγότερο καταβαλλόμενες αποδοχές για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, δύναται να θεωρηθεί ότι αποδέχεται τις καταβαλλόμενες αποδοχές, δηλαδή μεταβλήθηκαν οι όροι της ατομικής σύμβασης εργασίας σιωπηρά, στα πλαίσια της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων(361Α.Κ)έστω και αν δεν υπογράφει στα αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα.
Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων
από

Τι πρέπει να ξέρουν οι φορολογούμενοι όταν καλούνται για έλεγχο από τις Αρχές – Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Αφορμή για το κείμενο αυτό είναι τα πρώτα συμπεράσματα από μια προκαταρκτική μελέτη που κάνουμε στο φορολογικό τμήμα της ASnetwork με βάση τις υποθέσεις φορολογικών ελέγχων, που χειριζόμαστε. Από τη μελέτη προέκυψε ότι:

 

• Το 67% των φορολογουμένων που είχαν κληθεί για έλεγχο είχε σχεδόν πλήρη άγνοια της διαδικασίας, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του.

 

• Το 20% είχε κάποια γνώση που είχε συγκεντρωθεί από δημοσιεύματα, συζητήσεις με γνωστούς που είχαν ελεγχθεί ή αποσπασματικές συμβουλές από φοροτεχνικούς.

 

• Μόνο ένα 13% είχε ικανοποιητική γνώση της διαδικασίας του ελέγχου και των πιθανών συνεπειών.

 

Στο 95% των διενεργηθέντων ελέγχων η αντιμετώπιση των φορολογουμένων ή των εκπροσώπων τους (δικηγόρων, φοροτεχνικών κ.λπ.) από τους ελεγκτές ήταν άκρως ικανοποιητική, με χαρακτηριστικά στοιχεία την ευγένεια, υπομονή και κατανόηση σχετικά με τις προθεσμίες, την υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών, αλλά και εμβρίθεια στη διεξαγωγή του ελέγχου. Το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις διαφωνούμε με τις απόψεις των ελεγκτών δεν μεταβάλλει τη γενικότερη θετική εντύπωση.

 

Με απλά λόγια, οι φορολογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής για τη διαδικασία του ελέγχου:

 

(α) Στις περισσότερες περιπτώσεις κοινοποιείται στον φορολογούμενο συστημένη επιστολή, με την οποία του γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε εντολή ελέγχου για συγκεκριμένα έτη. Η ημερομηνία επίδοσης της συστημένης επιστολής έχει σημασία για το θέμα πιθανής παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έλεγχο. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει κοινοποιηθεί πληθώρα τέτοιων επιστολών, που ενημερώνει φορολογουμένους ότι έχουν επιλεγεί προς έλεγχο για τα έτη 2002 – 2013 και όχι μόνο.

 

(β) Ο οικονομικός εισαγγελέας, σε περίπτωση που αφορμή για τον έλεγχο είναι δική του εντολή, έχει τη δυνατότητα να δεσμεύσει τραπεζικούς λογαριασμούς, τίτλους χρηματιστηριακών προϊόντων, θυρίδες και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, αν έχει υπόνοιες φοροδιαφυγής, ακόμη και πριν κληθεί ο φορολογούμενος για υποβολή στοιχείων.

 

(γ) Ο έλεγχος ουσιαστικά αρχίζει με την κοινοποίηση στον φορολογούμενο του «Αιτήματος Παροχής Πληροφοριών» με το οποίο καλείται να υποβάλει εντός 5 εργάσιμων ημερομηνιών στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς του στην ημεδαπή και αλλοδαπή, χρηματοοικονομικά προϊόντα, μετοχές, δάνεια, συμβόλαια αγοράς ή πώλησης ακινήτων κ.λπ.

 

Αν ο έλεγχος έχει «ανοίξει» και τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ο φορολογούμενος καλείται να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία για την πηγή και αιτία των καταθέσεων (πιστώσεων) συνήθως πάνω από ένα ποσό (πχ. 50.000 ευρώ) αλλά και για ορισμένες αναλήψεις (χρεώσεις).

 

(δ) Μετά την υποβολή των στοιχείων η φορολογική αρχή εκδίδει την «Προσωρινή Πράξη Προσδιορισμού Φόρου» καταλογίζοντας τον φόρο και τις προσαυξήσεις για ό,τι θεωρηθεί «αποκρυβέν εισόδημα» ή αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας του φορολογουμένου. Οι καταλογιζόμενοι φόροι και οι προσαυξήσεις μπορεί να φτάσουν στο 90% της θεωρούμενης «φοροδιαφυγής». Η φορολογητέα ύλη που θα προκύψει πρέπει να είναι πραγματική και τεκμηριωμένη από τον έλεγχο.

 

(ε) Ο φορολογούμενος έχει προθεσμία 20 ημερών να υποβάλει υπόμνημα και να αντικρούσει τις απόψεις του ελέγχου, συνυποβάλλοντας πιθανόν και συμπληρωματικά στοιχεία/δικαιολογητικά.

 

Προσοχή: Με βάση τον πρόσφατο νόμο 4446/16, ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα μέχρι αυτό το στάδιο ελέγχου να ενταχθεί στην «Οικειοθελή Αποκάλυψη Φορολογητέας Υλης» και για όποια «αποκρυβέντα» εισοδήματά του πιστεύει ότι δεν έχει στοιχεία, να πετύχει σημαντική μείωση προστίμων και αποφυγή της ποινικής διαδικασίας. Οι φορολογικές αρχές (ΚΕΦΟΜΕΠ κ.λπ.) ήδη αποστέλλουν σχετικά ενημερωτικά σημειώματα στους φορολογουμένους, που έχουν επιλεγεί για έλεγχο.

 

(στ) Το επόμενο βήμα είναι η έκδοση από τη φορολογική αρχή της «Οριστικής Πράξης Προσδιορισμού Φόρου», με την οποία ο έλεγχος καταλογίζει φόρους και πρόστιμα σε ό,τι θεωρεί «αποκρυβέν» εισόδημα.

Κατά την παραπάνω πράξη ο φορολογούμενος έχει προθεσμία 30 ημερών να προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), η οποία είναι μια επιτροπή εφοριακών και η οποία εξετάζει τις αιτιάσεις του προσφεύγοντος. Η ΔΕΔ έχει προθεσμία 120 ημερών να αποδεχθεί εν όλω ή εν μέρει την ενδικοφανή προσφυγή ή να την απορρίψει ρητά ή σιωπηρά. Για να προσφύγει στη ΔΕΔ ο φορολογούμενος πρέπει να καταβάλει το 50% των επιβληθέντων φόρων και προστίμων.

 

(ζ) Τέλος, ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στο Εφετείο κατά της ρητής ή σιωπηρής) απορριπτικής απόφασης της ΔΕΔ ή για όποιο μέρος αυτής της απόφασης θεωρεί ότι αδικήθηκε.

Σημειωτέον ότι τους τελευταίους μήνες έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των υποθέσεων για τις οποίες η ΔΕΔ εκδίδει απόφαση, σε σχέση με το παρελθόν, όπου πλειοψηφούσαν οι περιπτώσεις σιωπηλής απόρριψης των ενδικοφανών προσφυγών, ενώ οι σχετικές αποφάσεις είναι γενικά ικανοποιητικά τεκμηριωμένες.

 

 

kathimerini.gr

  Ολοκληρωμένες λύσεις για επιχειρήσεις και ιδιώτες με υπευθυνότητα και αξιοπιστία

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Δ. Μανέντη & Τακιατζήδων, 50100, Κοζάνη

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  24610 - 41845

  ΦΑΞ

  24610 - 28846

  EMAIL

  [email protected]