Ποιοι Είμαστε

Το γραφείο μας ιδρύθηκε στη σημερινή του μορφή το 2000 και αποτελεί συνέχεια του λογιστικού γραφείου του Κωτούλα Ζήση ( πατέρας μας) που λειτουργούσε από το 1972
Δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών σε λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα που αφορούν κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και υπεύθυνη ενημέρωση σε θέματα φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων.

Με σημαντική εμπειρία σε φορολογικά, φοροτεχνικά και εργατικά θέματα, το γραφείο μας αναλαμβάνει την μηχανογραφική τήρηση όλων των κατηγοριών βιβλίων (Α' - Β' - Γ') του Κ.Β.Σ. κάθε μορφής επιχείρησης και την παρακολούθηση και αντιμετώπιση όλων των φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών υποχρεώσεων. Επιδιώκουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια ολοκληρωμένη λύση για την λογιστική παρακολούθηση της εταιρείας τους με σύγχρονες λογιστικές μεθόδους που οδηγούν σε άμεσα αποτελέσματα.